MUZEUL AGERPRES

Fluviul Dunărea – braţul Borcea – 2010

Braţul Borcea este o zonă protejată (arie de protecţie specială avifaunistică – SPA) situată în sud-estul ţării, pe teritoriile judeţelor Călăraşi şi Ialomiţa. Aria naturală se află în extremitatea sud-estică a judeţului Ialomiţa (în Lunca Dunării) şi cea nord-estică a judeţului Călăraşi, în imediată apropiere de drumul naţional DN3B, care leagă oraşul Călăraşi de Feteşti.

Zona a fost declarată Arie de Protecţie Specială Avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 24 octombrie 2007 (privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România) şi se întinde pe o suprafaţă de 13.097 hectare. Situl Braţul Borcea (începând din februarie 2013) este protejat prin Convenţia Ramsar ca zonă umedă de importanţă internaţională.

Aria protejată (încadrată în bioregiune geografică stepică) reprezintă o zonă naturală (stepe, lacuri, râuri, mlaştini, turbării, pajişti naturale, terenuri arabile cultivate, păduri de foioase) ce asigură condiţii de hrană, cuibărit şi vieţuire pentru mai multe specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare (unele protejate prin lege).

5 iulie 2010

AGERPRES FOTO

Autor: SIMION MECHNO
Credit: AGERPRES/ FOTO
Redactor: CATALINA PAUN
Documentare: MARINA BADULESCU

Next Post

Previous Post

© 2021 MUZEUL AGERPRES

Theme by Anders Norén

error: Conţinut protejat!